Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz sie w:  Strona główna > Wiadomości > Aktualności
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Aktualności
 
2017-05-12
Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

 11 maja 2017 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego kworum i przyjęciu porządku obrad, Donata Ignasiak - kierownik CAZ Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła zgromadzonym stan bezrobocia w Gminie Złoty Stok. Na dzień 30 kwietnia 2017 r. w PUP Ząbkowice Śl. zarejestrowanych było 3.085osób bezrobotnych, w tym 278 z gminy Złoty Stok. W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowanych było 3.605 osób, w tym 339 z gminy Złoty Stok. W ciągu ostatnich lat odnotowano spadek bezrobocia w kraju, województwie i powiecie. W b.r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.173.200 zł. W 2017 r. PUP będzie realizował siedem projektów z udziałem środków zewnętrznych, mających na celu ograniczenie liczby osób pozostających bez pracy. Powiatowy Urząd Pracy przeciwdziała bezrobociu poprzez:

-        pośrednictwo pracy,

-        poradnictwo zawodowe,

-        organizację szkoleń dla osób bezrobotnych,

-        udzielane dotacje i refundacje,

-        organizację prac interwencyjnych oraz robót publicznych oraz staży,

-        organizację giełd pracy,

-        usługi EURES,

-        szkolenie osób zatrudnionych.

Następnie Teresa Michalska – zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r. W ubiegłym roku udzielana była pomoc zarówno pieniężna (zasiłki i świadczenia pieniężne), jak i niepieniężna (posiłki, schronienie, ubrania, sprawienie pogrzebu itp.). Zaproszona na posiedzenie Monika Marmura-Brysiak – pracownik Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku przedstawiła sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Na terenie naszej gminy prężnie działa 17 organizacji prowadzących działalność w sektorze pożytku publicznego.

 W dalszej części obrad zostały podjęte uchwały w sprawie:

 1)    nadania honorowego obywatelstwa profesorowi Walerianowi Sanetrze. Walerian Sanetra jest specjalistą z zakresu prawa pracy. Tytuł profesora otrzymał w roku 1984, a od 1994 r. jest profesorem zwyczajnym. Jest Sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 2001–2013 był prezesem Sądu Najwyższego kierując Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych;

 2)    uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Złoty Stok.

Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzoru art. 44 ustawy o pomocy społecznej nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia przez radę gminy uchwały określającej sposób sprawienia pogrzebu. Jest to kompetencja organu wykonawczego gminy. Stąd wyniknęła konieczność uchylenia w/w uchwały. 

 3)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 na odcinku ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w m. Złoty Stok” w ramach „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”, wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, zaistniała konieczność podjęcia w/w uchwały.

4)    zmian w budżecie na 2017 r. Niniejszą uchwałą wprowadzono do budżetu pięć nowych zadań, na realizację których gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne:

-        „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i pl. Kościelnego w Złotym Stoku” - 26.050 zł;

-        „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – 20.000 zł;

-        „Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku” - 22.000 zł.

-        „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku” – 4.000 zł.

-        „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy” – 12.000 zł.

Ponadto w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zwiększano również środki finansowe na budowę placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku o kwotę 4.670 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością” o kwotę 2.080 zł.

Środki finansowe na pokrycie w/w zadań pochodzą ze zmniejszeń:

-        o 3.657 zł środków zaplanowanych w ramach dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zrealizowanej w 2016 r. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku (Dz. 600 Transport i łączność),

-        o 44.743 zł środków zaplanowanych na wydatki z zakresu remontu dróg gminnych (Dz. 600 Transport i łączność),

-        o 12.400 zł środków zaplanowanych na wydatki bieżące z zakresu obrotu gruntami i nieruchomościami (Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa),

-        o 20.000 zł środków zaplanowanych na wydatki remontowe w budynku Urzędu (Dz. 750 Administracja publiczna),

-        o 11.700 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

UM Złoty Stok

BIP
Facebook
Fotogaleria
Pogoda
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x