Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz sie w:  Strona główna > Miasto i Gmina > Zasłużeni dla Miasta i Gminy Złoty Stok
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Złoty Stok

 

ZASŁUŻENI

DLA MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK

 ROK 2004

 1. Pan Juliusz Woźniak – Kapituła Nagrody 22 września 2004 r. nadała Panu Juliuszowi Woźniakowi, tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Wieloletni Dyrektor ZTiF, pełniąc tą funkcję dbał nie tylko o zakład, ale również i o samo miasto a także mieszkańców. Dzięki Dyrektorowi J. Woźniakowi ruszyło budownictwo mieszkaniowe, powstały pracownicze ogrody działkowe, komunalne i indywidualne budynki, budowa szkoły w Złotym Stoku. Część środków finansowych ZTiF przekazał na modernizację infrastruktury miejskiej.
 2. Pan Stanisław Dyrda – Kapituła Nagrody 22 września 2004r. nadała Panu Stanisławowi Dyrdzie tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Wieloletni Dyrektor Zakładowego Domu Kultury, wspaniały organizator życia kulturalnego w mieście. Inicjator wielu imprez środowiskowych. Opiekun artystyczny zespołów młodzieżowych, seniorów i orkiestry dętej. Promotor i długoletni animator kultury w mieście Złoty Stok.
 3. Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku - Kapituła Nagrody 22 września 2004r. nadała Zakładom Tworzyw i Farb w Złotym Stoku, uchwałą,  tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku w okresie przed zmianą ustroju gospodarczego były pracodawcą dla przeważającej części mieszkańców gminy. Z zakładem związane było budownictwo, kultura, oświata, sztuka, sport i turystyka. Mimo okresu transformacji ustrojowo-gospodarczej oraz okresu po prywatyzacji zakłady nadal aktywnie uczestniczą w życiu gminy, utrzymując jednocześnie status największego pracodawcy.

ROK 2005

 1. Pan Stefan Samburski – Kapituła Nagrody 3 listopada 2005 r. nadała Panu Stefanowi Samburskiemu, tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Inicjator  i budowniczy Ogrodów Działkowych i od 1971 r. do 2001 r. jego Przewodniczący, wyróżniony Odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” – za zbudowanie w Złotym Stoku jednego z najpiękniejszych ogrodów w Polsce. Wieloletni radny kilku kadencji, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Społecznik, zajmujący przez wiele lat stanowiska kierownicze, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę przy budowie chodników, ujęć wody i oświetlenia.
 2. Pani Wanda Tichanowicz - Kapituła Nagrody 3 listopada 2005 r. nadała Pani Wandzie Tichanowicz, tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.  Długoletni pracownik Oświaty w Gminie Złoty Stok, piastująca w latach 1956-1986 między innymi stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego, kierownika szkoły Nr 2, a następnie mianowana na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół. Po kolejnej reorganizacji oświaty w 1984 r. objęła stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Miasta i Gminy Złoty Stok. Za swoje osiągnięcia sportowe oraz pracę zawodową otrzymała między innymi: Złoty Medal Mistrzostw Polski w siatkówce, Medal pamiątkowy „Za zasługi w ochronie granic PRL”, Odznakę – „Przyjaciel Dziecka”, Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal im. dr  Henryka Jordana, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski.
 3. Pani Ludwika Zboińska - Kapituła Nagrody 3 listopada 2005 r. nadała Pani Ludwice Zboińskiej, tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Długoletni pracownik Oświaty, w tym w Gminie Złoty Stok piastująca w latach 1958-1992 między innymi stanowiska nauczyciela w Płonicy, Szkoły Podstawowej nr 2, przez okres 18 lat - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Łącznie w zawodzie nauczycielskim przepracowała 40 lat. Do najważniejszych zasług zaliczyć można: prowadzenie przez 25 lat Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, przeprowadzenie generalnego remontu szkoły. Za swoja pracę została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą Ministra Edukacji II stopnia.

ROK 2006

 1. Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku - Kapituła Nagrody 3 listopada 2006 r., na wniosek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych RM uznała, że w związku z przypadającym w 2005 roku 60-leciem szkolnictwa w Gminie Złoty Stok nadaje Samorządowemu Zespołowi Szkół w Złotym Stoku tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Edukacja w Gminie, poczynając od szkół w Błotnicy, Płonicy, Mąkolnie, Chwalisławiu, Laskach oraz w Złotym Stoku, spełniając funkcję oświatową i wychowawczą odegrała zasadnicza rolę w kształtowaniu kilku pokoleń naszych  mieszkańców. To z grona wychowanków naszych szkół wywodzą się osoby, które kształtują naszą rzeczywistość piastując wiele wpływowych funkcji. Dzisiaj wiernym kontynuatorem pięknych wychowawczych tradycji jest Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku.
 2. Ksiądz Prałat Adam Matkowski - Kapituła Nagrody 3 listopada 2006 r., na zbiorowy wniosek mieszkańców Gminy Złoty Stok oraz Komisji Gospodarki i Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej nadała Ks. Prałatowi Adamowi Matkowskiemu tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Ks. Prałat Adam Matkowski zasługuje na wyróżnienie za osiągnięcia w utrwalaniu dziedzictwa materialnej i duchowej kultury chrześcijańskiej, a szczególnie za bezprzykładną troskę o renowację obiektów sakralnych w sołectwach i Złotym Stoku.
 3. Pani Anna Grzesiuła - Kapituła Nagrody 3 listopada 2006r., na wniosek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych RM przyznała Pani Annie Grzesiuła tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” za twórczą działalność charytatywną w Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń oraz bezinteresowną pracę na rzecz młodego pokolenia w Gminie Złoty Stok.

ROK 2007

 1. Zespół Śpiewaczy „ZŁOTY POTOK” - Kapituła Nagrody 31 października 2007 r., na wniosek Komisji Gospodarki RM przyznała Zespołowi Śpiewaczy „Złoty Potok” tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” za wieloletnie występy na uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych – rozsławiające miasto i gminę Złoty Stok na festynach i festiwalach w całej Polsce. Zespół w 1985 r. bez nazwy, instruktora i instrumentu powstał przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pierwszym instruktorem był Pan Andrzej Tyburski, a następnie od 1986 r. przez 13 lat opiekunem i instruktorem muzycznym był Pan Henryk Becela. W 2000 r. opiekę przejął Pan Wojciech Król, a w 2001 r. Pan Stanisław Dyrda, prowadzący zespół do chwili obecnej. Zespół Śpiewaczy „Złoty Potok” brał udział w różnego rodzaju występach, przeglądach na terenie całego kraju; kilkakrotnie w Bydgoszczy, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wrocławiu, Wałbrzychu, Strzegomiu, Sobótce, Piławie Górnej i w wielu innych miastach. Uczestniczą w różnych imprezach lokalnych i świętach kościelnych. Zespół w swoim repertuarze posiada różne pieśni: Moniuszkowskie, Chopina; patriotyczne, okolicznościowe, żołnierskie, rozrywkowe, biesiadne oraz kościelne. Zespół „Złoty Potok” posiada na swoim koncie wiele dyplomów, wyróżnień, podziękowań i upominków, wśród nich:

  - I Nagrodę w Bydgoszczy – 1991 r. Pieśni Moniuszkowskie

  - II Nagrodę w Bydgoszczy – 1996 r.

  - Wyróżnienie w Świnoujściu

  - I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Sakralnej w Prusicach w 2007 r.

 2. Pan Wojciech Król - Kapituła Nagrody 31 października 2007 r., na wniosek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych RM, przyznała Panu Wojciechowi Królowi tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” za inspirowanie i organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży w mieście i gminie. Pan Wojciech Król w latach 1994-1998 r. był członkiem zarządu Klubu Sportowego „UNIA” w Złotym Stoku, równolegle prowadził zajęcia z grupami młodzieżowymi (trampkarze, juniorzy). W 2001 r. uczestniczył w reaktywacji klubu i został wybrany na stanowisko prezesa zarządu i stanowisko to piastuje już trzecią kadencję. W tym czasie  klub miał liczne osiągnięcia: trampkarze dwukrotnie zdobyli mistrzostwo kłodzkiego podokręgu piłki nożnej (2002, 2004), w obecnym roku wicemistrzostwo; juniorzy w 2003 r. awansowali do ligi okręgowej obejmującej obszar dawnego województwa wałbrzyskiego.

  Pan Wojciech Król był inicjatorem założenia Klubu Szachowego „Caissa” zrzeszonym w Dolnośląskim Związku Szachowym we Wrocławiu. Od momentu rozpoczęcia działalności zajmował się szkoleniem dzieci i młodzieży. Zawodnicy klubu zdobywali tytuły „Mistrza Województwa Wałbrzyskiego Juniorów w Szachach” w różnych kategoriach. Obecnie juniorzy klubu rokrocznie startują w Mistrzostwach Dolnego Śląska i rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej Juniorów  - drużynowo 8 miejsce w sezonie 2006/2007. Nagrodzony organizuje liczne imprezy szachowe na terenie gminy Złoty Stok oraz powiatu ząbkowickiego. W lutym 2007 r. otrzymał Srebrną Odznakę Polskiego Związku Szachowego.

  Prócz tego bierze udział w przygotowaniu oprawy muzycznej do imprez okolicznościowych przygotowywanych przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku zarówno na terenie szkoły, parafii, jak i Centrum Kultury i Promocji.

ROK 2008

 1. Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie ­- Kapituła Nagrody 30 października 2008r. nadała Klubowi Sportowemu „ORZEŁ” w Mąkolnie tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Klub Sportowy w Mąkolnie powstał jesienią 1945 r. i do dnia dzisiejszego  prowadzi swą działalność sportową. Członkowie Klubu intensywnie rozwijają sportowy styl życia, jako jedną z form przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadząc działalność sportową i kulturalną, przyczyniają się do integracji wsi. Młodzież i dzieci bardzo chętnie przychodzą na treningi, spotkania, mecze i imprezy kulturalne organizowane przez KS „Orzeł”. Klub utrzymuje i dba o obiekty sportowe, które są miejscem sportu i zabaw dla mieszkańców. Godnie reprezentuje naszą Gminę na zewnątrz.
 2. Pan Stanisław Kozdrowski – Kapituła Nagrody 30 października 2008r., na wniosek Komisji Gospodarki RM, przyznała Panu Stanisławowi Kozdrowskiemu tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Pan Stanisław Kozdrowski, był radnym kilku kadencji, znany jest przede wszystkim jako wieloletni działacz społeczny, szczególnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie pełni funkcję Prezes Oddziału Gminnego OSP w Złotym Stoku, założyciel drużyny ZHP przy OSP, organizator wielu imprez dla rodzin, dzieci i młodzieży w mieście i gminie. Corocznie, od wielu lat, organizuje letnie obozy harcerskie i harcersko-pożarnicze.

ROK 2009

 1. Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach - Kapituła Nagrody 2 listopada 2009 r. nadała Klubowi Sportowemu „KŁOS” w Laskach tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.Klub Sportowy prowadzi  nieprzerwanie działalność od 1998 r. jako LZS, a od 2003 r. jako Stowarzyszenie KS „KŁOS”. Klub w sołectwie Laski prowadzi nie tylko działalność sportową, ale i kulturalną, przyczyniając się do integracji społeczeństwa. Rozgrywki drużyny piłkarskiej są atrakcją, w której uczestniczy większość mieszkańców. Klub organizuje imprezy i zabawy, a także festyny m.in. „Dzień Piłkarza”. Każdorazowo organizowane są też zajęcia oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. 

ROK 2010

 1. Pan Tadeusz Mikoś - Kapituła Nagrody 2 listopada 2010 r., na wniosek Radnych, przyznała Panu Tadeuszowi Mikoś tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Prof. dr hab. Tadeusz Mikoś, jako nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i specjalista w zagospodarowywaniu zabytkowych kopalni, ma duży udział w adaptacji wyrobisk nieczynnej kopalni w Złotym Stoku do wymogów ruchu turystycznego. W młodości był mieszkańcem Złotego Stoku a obecnie jest jego wielkim patriotą i propagatorem, wydając liczne publikacje i prace badawcze. Jest inicjatorem, redaktorem naukowym i współautorem monografii: „Złoty Stok. Najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce”, będącej najobszerniejszym w dziejach miasta zapisem wydarzeń tworzących wielką panoramę jego górniczo – hutniczych dziejów.
 2. Ksiądz Kanonik Krzysztof Ambrożej - Kapituła Nagrody 2 listopada 2010 r., na wniosek mieszkańców Gminy Złoty Stok, przyznała Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Ambrożej tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Ks. Krzysztof Ambrożej posługując od 1999 roku jako proboszcz złotostockiej parafii, wyróżniał się uprzejmością i wysokim stopniem kultury, czym zjednał sobie sympatię mieszkańców Gminy. Jako duszpasterz nie zapominał o obiektach parafialnych, dokonując remontów kościoła parafialnego, plebanii, wieży kościoła w Płonicy, budując kaplicę pogrzebową przy kościele w Chwalisławiu. Wykazał się dużą dbałością o inne zabytki sakralne. Z inicjatywy Ks. Kanonika powstał pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II – Papieżowi Polakowi, na Skwerze poświęconym Jego imieniu, a z okazji 130 rocznicy budowy kościoła parafialnego dokonana została koronacja figurki Matki Boskiej – patronki świątyni. Ks. Kanonik  Krzysztof Ambrożej potrafił łączyć sprawy duchowe z życiem społeczno- kulturowym. Życie liturgiczne połączył z obchodami świąt i uroczystości narodowych. Odszedł w 2008 roku na posługę kapłańską do Dzierżoniowa, utrzymując nadal kontakty z naszą społecznością.
 3. Pani Bogumiła Lubieniecka - Kapituła Nagrody 2 listopada 2010 r., na wniosek Radnych, przyznała Pani Bogumile Lubienieckiej tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Pani Bogumiła Lubieniecka była Dyrektorem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Złotym Stoku. W ramach działalności tego zakładu doprowadziła do powstania apteki. W społeczności złotostockiej dała się poznać, jako oddany pediatra i lekarz rodzinny. Służyła swoją wiedzą, radą i dobrym słowem społeczeństwu całej Gminy. Udzielała się społecznie jako Radna Rady Miejskiej w Złotym Stoku oraz członek Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

ROK 2011

 1. Pan Bronisław Milusiński- Kapituła Nagrody 3 listopada 2011 r., na wniosek Radnych, przyznała Panu Bronisławowi Mitusińskiemu tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Pan Bronisław Mitusiński, jako długoletni mieszkaniec Gminy w najbardziej znaczący sposób przyczynił się do ochrony dziedzictwa kulturowego (obiektów kultu religijnego) Miasta Złoty Stok. Przez wiele lat był opiekunem Kaplicy Św. Trójcy, dbając o jej architekturę i wystrój. W latach walki z Kościołem podjął się odważnych działań dla odzyskania, odbudowy i utrzymania stacji i trasy Drogi Krzyżowej na Pustelniku, nie bacząc na przykrości i szykany, jakich doświadczał w kontaktach z ówczesną władzą oraz częścią społeczeństwa. Do dzisiaj jest aktywny w działaniach na rzecz odtworzenia Kaplicy Św. Anny, utrzymuje i opiekuje się Drogą Krzyżową. Istotnym również jest to, że działania powyższe podejmował angażując prywatne środki finansowe, niejednokrotnie kosztem rodziny. To głównie dzięki Jego determinacji istnieje realna szansa, że obok istniejącej Drogi Krzyżowej, odbudowana zostanie również Kaplica Św. Anny.
 2. Klub Sportowy KTM Racing Team Złoty Stok Kapituła Nagrody  3 listopada 2011 r., na wniosek Radnych, przyznała Klubowi Sportowemu KTM Racing Team Złoty Stok tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.  Klub Sportowy KTM Racing Team Złoty Stok funkcjonuje od niespełna 3 lat (pierwszy rok pod patronatem Unii Złoty Stok, a następne lata, jako samodzielne stowarzyszenie) a już wpisał się w znacząco w promowanie naszej Gminy, ukazując dzieciom, młodzieży i starszemu pokoleniu sposób na życie poprzez uprawianie sportu, udowadniając jednocześnie, że można osiągnąć wielkie sukcesy w sporcie nawet w krótkim okresie. Liczne zwycięstwa i wysokie pozycje zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i zespołowych, klasyfikuje zespół w gronie najlepszych w Polsce. Wysokie osiągnięcia sportowe idą w parze z zaangażowaniem rodzin, sponsorów i wszystkich innych sympatyków, stwarzając w klubie przyjazną atmosferę, którą tworzą chętni do działania ludzie.

ROK 2013

 1. Pan Stanisław Gołdyn - Kapituła Nagrody 22 października 2013 r., na wniosek mieszkańców Złotego Stoku, przyznała Panu Stanisławowi Gołdynowi tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Pan Stanisław Gołdyn – artysta, animator kultury, kreator artystycznego wizerunku miasta i jego promocji, organizator i uczestnik licznych wystaw i plenerów, społecznik lecz przede wszystkim skromny i nad wyraz wartościowy człowiek o wielkim sercu,  przykładnej ludzkiej wrażliwości i nietuzinkowej postawie twórczej. Nagrodzony ożywił złotostocką działalność artystyczną, również poprzez odkrywanie zdolności i talentów u dzieci i młodzieży. Odkrywszy je dbał o ich właściwy rozwój, podkreślając rangę artystycznych doznań w kształtowaniu właściwej ludzkiej osobowości, czego sam jest przykładem.
 2. Zakładowy Klub Sportowy „UNIA” Złoty Stok - Kapituła Nagrody 22 października 2013 r., na wniosek radnych, przyznała Zakładowemu Klubowi Sportowemu „UNIA” Złoty Stok tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.  ZKS „UNIA” działa od 1946 roku, uprzednio pod nazwami „Górnik”, „Arsen”, a także MZKS „UNIA”, wychowując wielu dobrych zawodników, w tym grających w najwyższych ligach krajowych. Ostatnie dziesięciolecie to szczególnie intensywny rozwój piłkarski, gdzie oprócz drużyny seniorów działa pięć drużyn młodzieżowych. Od 2010 r. drużyna seniorów występuje w lidze okręgowej, natomiast w 2013 r. roku odnotowano historyczny awans juniorów do Dolnośląskiej Ligi Juniorów Młodszych, gdzie „unici” rywalizują m.in. ze „Śląskiem” Wrocław, „Zagłębiem” Lubin czy „Miedzią” Legnica. W ZKS „UNIA” Złoty Stok działają ponadto sekcje szachowa, żeglarska oraz piłki siatkowej. Nagrodzony stworzył podwaliny dla rozwoju w Złotym Stoku kolarstwa górskiego, dzisiejszemu KTM Racing Team Złoty Stok, odnoszącemu sukcesy w zawodach krajowych. Zakładowy Klub Sportowy „UNIA” Złoty Stok bierze czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Gminy, współpracuje z organizacjami i instytucjami, jest organizatorem licznych imprez sportowych, a sukcesami sportowymi przyczynia się do promocji Gminy Złoty Stok.

ROK 2014

 1. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - Kapituła Nagrody, na wniosek radnych, przyznała Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Złotym Stoku powstało w styczniu 2000 r. i jest organizacją, która rozwija i propaguje postawy i działania sprzyjające rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności gminy. Działania te to głównie integracja społeczna i realizacja programu stypendialnego „Zdolni na start”. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” od wielu lat pełni nieocenioną funkcję wspomagania wielu rodzin naszej Gminy, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych i losowych spowodowanych często niepełnosprawnością czy ciężką chorobą. Pomoc Stowarzyszenia sprawia, że ludzie odzyskują wiarę w drugiego człowieka i zaczynają z optymizmem patrzeć w przyszłość.  
 2. Pani Ludwika Prorok - Kapituła Nagrody, na wniosek radnych, przyznała Pani  Ludwice Prorok tytuł: „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Pani Ludwika Prorok w 1954 r. podjęła pracę w Przychodni Zdrowia w Złotym Stoku. Nigdy nie traktowała swojej pracy jako wykonywanie zawodu tylko pojmowała ją jako służbę, powołanie. Zawsze oddana drugiemu człowiekowi, sumienna, niezwykle wrażliwa na cierpienie, potrafiąca współczuć i służyć radą. Bezinteresownie i spontanicznie niosła pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na porę dnia. Długoletni nauczyciel zawodu, zaangażowana w kształcenie młodych kadr pielęgniarskich. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej była często nagradzana. Wielokrotnie współorganizowała i uczestniczyła w wielu akcjach plenerowych organizowanych przez Przychodnię Zdrowia na rzecz mieszkańców miasta i Gminy Złoty Stok.  Jest osobą która organizowała pokoje dla tzw. letników, a w razie potrzeby rozprowadzała turystów na kwatery. Praktycznie od początku działalności jest członkinią chóru „Złoty Potok”. Wraz z chórem wielokrotnie godnie reprezentowała Miasto i Gminę Złoty Stok na licznych przeglądach. Przez wiele lat była prezesem Koła Emerytów i Rencistów.

ROK 2015

 1. Pan Stanisław Bohuń - Kapituła Nagrody, na wniosek Klubu Sportowego „KŁOS LASKI” przyznała Stanisławowi Bohuniowi tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Stanisław Bohuń jest administratorem konta facebook – „Wieś Laski (Heinrichswalde) napisz mu naszą historię”. Promuje gminę Złoty Stok – opisuje najważniejsze, teraźniejsze wydarzenia, odkrywa zapomniana historię Lasek oraz gminy Złoty Stok. Pasjonat gór bardzkich i złotych.
 2. Pani Elżbieta Szumska- Kapituła Nagrody, na wniosek radnych przyznała Elżbiecie Szumskiej tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Elżbieta Szumska z gminą Złoty Stok związana jest od 1981 roku prowadząc gospodarstwo rolne we wsi Laski. Od 1996 roku zatrudniona w Kopalni Złota w charakterze przewodnika, doskonaląc swój warsztat pracy otrzymała certyfikat „Przewodnika Sudeckiego”. W 1999 roku chcąc zmodernizować i ożywić działalność przedsiębiorstwa wydzierżawiła kopalnię,a w 2001 r. stawiając na szali dorobek całego życia wykupiła udziały w „Kopalni Złota”. Postawiła wszystko na jedną kartę i ciężką pracą osiągnęła sukces.

  Dziś jest jednym z większych pracodawców na terenie gminy Złoty Stok. Rozwijając przedsiębiorstwo i poszerzając ofertę atrakcji, skutecznie przyczynia się do promocji gminy. Poprzez udział w targach, wystawach turystycznych, konferencjach górniczych oraz rozprowadzanie folderów reklamowych promuje Kopalnię, a co się

  z tym wiąże miasto i gminę Złoty Stok na rynku krajowym, ale także na arenie międzynarodowej. Elżbieta Szumska jako prezes przedsiębiorstwa współpracuje

  i wspiera różne instytucje działające na obszarze naszej gminy, m.in. Samorządowy Zespół Szkół, Centrum Kultury i Promocji, Ochotniczą Straż Pożarną czy tez Parafię Rzymsko-Katolicką. Bierze również czynny udział w wielu imprezach lokalnych. Prowadzone przez Elżbietę Szumska przedsiębiorstwo Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Złota” na przestrzeni lat zdobyło wiele nagród i wyróżnień na polu działalności turystycznej, a ukoronowaniem tego jest otrzymany 10 października 2015 roku „Złoty Certyfikat” Polskiej Organizacji Turystycznej dla Kopalni Złota i Średniowiecznego Parku Techniki.

 3. Ks. Józef Siemasz - Kapituła Nagrody, na wniosek radnych przyznała ks. Józefowi Siemaszowi tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Ksiądz kanonik Józef Siemasz został proboszczem parafii Złoty Stok 6 kwietnia 2008 roku. Oprócz kościoła parafialnego ma pod opieką trzy kościoły filialne w sołectwach Płonica, Mąkolno i Chwalisław. Dzięki wielu wyrzeczeniom ks. Józef Siemasz nieustannie remontuje kościoły. Dba o budynek plebani, gdzie przygotował sale spotkań dla grup działających przy parafii, zagospodarowuje tereny wokół obiektów sakralnych.

  W czasie swojej pracy duszpasterskiej podjął się bardzo trudnego zadania

  i odbudował kościółek św. Antoniego w Mąkolnie. Dzięki zaangażowaniu, umiejętnościom pozyskiwania środków finansowych, a także ciężkiej fizycznej pracy księdza kanonika, obiekty sakralne w gminie są perłami architektonicznymi, odwiedzanymi przez mieszkańców i turystów. Ksiądz Siemasz jest organizatorem akcji i festynów na rzecz lokalnej społeczności. Organizowane coroczne czerwcowe festyny pn. „Babie lato” przyczyniają się do współfinansowania organizowanych przez księdza proboszcza kolonii letnich. Ksiądz proboszcz organizuje działalność dobroczynną, charytatywną przekazując artykuły żywnościowe mieszkańcom gminy. Chętnie włącza się w inicjatywy lokalne np. współorganizacja jubileuszu 25-lecia Koła Łowieckiego „Jawornik” w Złotym Stoku, „Bieg do Serca”, uroczystość poświęcenia cmentarza u szczytu Jawornika Wielkiego i odsłonięcia tablicy pamiątkowej, sprzątanie starego cmentarza. W sierpniu 2015 r. ksiądz kanonik przejął od Gminy Złoty Stok kościół św. Trójcy i niezwłocznie rozpoczął pracy dokumentacyjne, konserwatorskie przygotowując kościół do remontu. Czyni również starania o przejecie kaplicy św. Anny na Górze Pustelnik.

  Ksiądz kanonik jest bardzo zaangażowany zarówno w utrzymanie obiektów, integrację społeczną jak i duchowy rozwój społeczności lokalnej. Dla każdego znajdzie czas, rade i dobre słowo. Nikomu nie odmówi pomocy. Cieszy się sukcesami mieszkańców i głęboko przeżywa ich porażki.

ROK 2016
 1. Pan Stanisław Braszka - Kapituła Nagrody, na wniosek radnych,  2 listopada 2016 r. przyznała Stanisławowi Braszce tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Stanisław Braszka stanowił od początku trzon gminnej orkiestry dętej, utworzonej przez Stanisława Dyrdę i jest jedyną osobą w obecnym składzie, łączącą pokolenia. Poza orkiestrą był członkiem zespołów „Nocne Marki” i „Kapela Gwarki”. Do chwili obecnej wspomaga swoim kunsztem zespoły ludowe: „Wesołe Nutki” z Mąkolna i „Ożaranki”. Jego działalność nie skupia się tylko na muzyce. Od 15 lat integruje wokół siebie liczną grupę, tworząc wraz z nimi pozytywnie odbierany kabaret „Wataha Stacha”. Skecze, parodie oraz humorystyczne jasełka w ich wykonaniu niejednokrotnie rozweseliły i wzruszyły publiczność do łez. Działalność „Watahy Stacha”, dekoracje i zaskakujące kreacje aktorskie to zasługa Stanisława Braszki.  Pan Stanisław Braszka pełni również funkcję opiekuna Kapliczki św. Antoniego w Mąkolnie, wkładając w to zadanie nie tylko całe swoje serce, ale także wiele energii i pracy własnej.

  Umiłowaniem do tradycji i muzyki oraz zwykłą życzliwością i uczynnością zaraża innych i motywuje do wspólnych przedsięwzięć.

  Zdecydowanie Jego osoba jest najlepszym przykładem do naśladowania dla młodszych pokoleń, a nadany mu tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” w pełni zasłużony.

 2. Pan Robert Jurasz - Kapituła Nagrody, na wniosek mieszkańców,  2 listopada 2016 r. przyznała Robertowi Juraszowi tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Robert Jurasz od 2010 r. systematycznie prowadzi całoroczną, utrwaloną na płytach DVD, kronikę wydarzeń odbywających się w naszej gminie. Jest pomysłodawcą, założycielem oraz prezesem Stowarzyszenia „Złotostocka Kolejka”. Od 2012 r. organizuje cyklicznie imprezę „Drezyniada”, która cieszy się popularnością także poza gminą Złoty Stok.

  Robert Jurasz swoją pasję życiową, związaną z filmowaniem i fotograficznym dokumentowaniem wydarzeń, rozpoczął 20 lat temu. Jest osobą skromną, komunikatywną, życzliwą, zawsze służącą pomocą przy dokumentowaniu miejskich i gminnych wydarzeń.  Śmiało można go nazwać „Gminnym Dokumentalistą”. W swoich zbiorach posiada bogate archiwum licznych uroczystości gminnych, parafialnych, oświatowych i sołeckich.

  Dotychczasowa działalność Roberta Jurasza oraz obustronna współpraca z instytucjami gminnymi, stowarzyszeniami i sołectwami uzasadnia przyznanie nagrody honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.

 3. Pan Jerzy Tichanowicz - Kapituła Nagrody, na wniosek mieszkańców,  2 listopada 2016 r. przyznała Jerzemu Tichanowiczowi tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Jerzy Tichanowicz jest encyklopedią wiedzy historycznej o powojennym przemyśle i mieszkańcach naszej gminy. Posiada wiele unikalnych dokumentów i informacji historycznych oraz bogaty zbiór miejscowych minerałów.  Przez wiele lat był pracownikiem tutejszych zakładów. Jest współautorem kilku opatentowanych wynalazków i kilkunastu projektów racjonalizatorskich.

  Jerzy Tichanowicz, poza pracą zawodową, czynnie brał udział w działalności społecznej. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem, w czynie społecznym, zostały zbudowane obiekty: kort tenisowy  obok Zakładowego Domu Kultury i plac zabaw przy ul. Sienkiewicza, a w dużej części też i wyciąg narciarski. Za liczne osiągnięcia zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej otrzymał wiele odznaczeń.

  Po przejściu na emeryturę przez wiele lat był radnym, a przez dwie kadencje Rady był jej przewodniczącym. Pełniąc funkcję radnego zainicjował powstanie „Złotej Ścieżki”. Wspólnie z Eugeniuszem Salwachem opracował projekt trasy opisującej historię górnictwa i hutnictwa złota w naszej gminie, która została wytyczona w terenie, a dzięki opisom umieszczonym na 11 planszach, zainstalowanych na trasie, mieszkańcy i turyści mogą czerpać wiedzę o działalności górniczej, hutniczej i menniczej oraz o jej związkach ze środowiskiem i historią miasta.

  Ponadto Jerzy Tichanowicz jest współautorem Kroniki Złotego Stoku, książki „Złoty Stok – najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce” oraz licznych historycznych ciekawostek, związanych z naszą gminą.

  Za wyżej wymienione osiągnięcia i zasługi Kapituła Nagrody postanowiła przyznać panu Jerzemu Tichanowiczowi nagrodę honorową „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.

UM Złoty Stok
BIP
Facebook
Fotogaleria
Pogoda
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x