Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz sie w:  Strona główna > Turystyka > Walory przyrodnicze
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Walory przyrodnicze

 

W gminie Złoty Stok, od 1981 roku istnieją następujące formy ochrony wieloprzestrzennej:

 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Wyjątkowe walory przyrodnicze ŚPK to urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo fauny i flory, klimat podgórski z długim okresem zalegania pokrywy śnieżnej oraz czyste powietrze.
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich,

 

Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Złoty Stok:

 • Góry Złote kod PLH020096 

Obszar obejmuje północno-wschodnią część Gór Złotych, porośniętych lasami świerkowymi i bukowo-świerkowymi oraz  lasami liściastymi (żyzne i kwaśne buczyny). Niewielkie powierzchnie zajmują łąki. Siedliska przyrodnicze grają tu rolę drugoplanową. Obszar jest jednym z ważnych, sudeckich schronisk (zimowych i letnich) i żerowisk wykorzystywanych przez nietoperze. 

 • Kopalnie w Złotym Stoku kod PLH 020007

Obszar obejmuje wąską dolinkę cieku, w której występuje 5 typów siedlisk wymienionych w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 50% obszaru. Najważniejsze zbiorowiska - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach - występują w 2 płatach na powierzchni 6,6 ha. Pozostałą część zajmują, zmienione w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej, kwaśne zbiorowiska dąbrów i buczyn. Występują tu 4 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek Bechsteina, nocek duży oraz inne, ważne gatunki ssaków: mroczek późny, popielica, nocek rudy, nocek wąsatek, nocek Natterera, gacek brunatny i płazów: ropucha zielona, żaba wodna, traszka górska, traszka zwyczajna. Zimuje tu od 100 do 150 osobników nietoperzy. Poza tym stwierdzono tu rzadkie i chronione gatunki roślin: dziewięćsił bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, goryczuszka (goryczka) gorzkawa, goryczuszka (goryczka) orzęsiona, lilia złotogłów, storczyk męski, fiołek wyniosły.Sztolnie w Złotym Stoku są wyrobiskami po dawnej kopalni złota i arsenu. Jest to zespół kilkunastu obiektów, z których dwa są udostępnione do zwiedzania.


Na terenie gminy jest jedna forma obszarowej ochrony indywidualnej Użytek ekologiczny "Storczykowa Hałda".

W gminie stwierdzono wiele gatunków roślin i zwierząt chronionych. Ochronie podlega: 7 gatunków grzybów, 36 gatunków roślin oraz 143 gatunki zwierząt. Najcenniejsze gatunki, zagrożone wymarciem w skali kraju i Europy to:

 • grzyby- smardz jadalny, naparstniczka czeska;
 • rośliny - palczyk (storczyk) bzowy, palczyk (storczyk) fuchsa, storczyk męski, goździk pyszny, goryczka gorzkawa;
 • płazy - ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, traszka grzebienista, traszka górska, salamandra plamista;
 • ptaki - bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, błotniak stawowy, derkacz, sóweczka, puchacz, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, gąsiorek, jastrzębatka, muchołówka białoszyjna, ortolan;
 • ssaki - popielica, orzesznica, podkowiec mały, nocek duży, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, mopek.

 

 

W Złotym Stoku występują również pomniki przyrody:

 • 5 pomników przyrody ożywionej (4 klony jawory, 1 buk pospolity f. czerwonolistna) w Złotym Stoku,
 • grupa 8 drzew gat. dąb szypułkowy na wzgórzu koło St. Bartnika w  Błotnicy,
 • 1 pomnik przyrody nieożywionej (głaz narzutowy w Błotnicy).

Ogromnym bogactwem Gminy są lasy, ponieważ zajmują 48,7 % powierzchni gminy. Na terenie gminy przeważają siedliska górskie, jednak istnieją również siedliska równinne na terenie dwóch leśnictw: Błotnica i Mąkolno. W składzie gatunkowym przeważają drzewa iglaste świerk, sosna, modrzew, jodła) nad liściastymi (bukiem, dębem, klonem, olchą, brzozą, jesionem, lipą, grabem, topolą).

 

UM Złoty Stok
BIP
Facebook
Fotogaleria
Pogoda
czwartek, 17 sierpnia 2017
229 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x